miljösmart och gediget. det modernaste tusen år gamla sättet att tillverka hus på.


Hur beskriver man timring utan att låta som en romantiker? Det är svårt. Det kanske inte går. Men romantiken gör inte beskrivningen mindre sann.
Ja, det är en tusenårig teknik. Ja, den har massvis av enastående egenskaper. Ja, det är svårt att stå och arbeta med en omskaftad timringsbila från 1500-talet utan att känna sig som en länk i historien...
Alla timmerhus skiljer sig åt på alla tänkbara sätt, det gäller att vara lyhörd för att göra varje byggnad rättvisa. Viktigt är att se, känna och lyssna till byggnaden med ett öppet sinne.

Vi kan nytimra en husstomme från grunden, laga en gavel på logen, byta syllstockar på ängsladan eller timmra nytt underrede till ett härbre. Allt detta enligt konstens alla regler, eller rättare sagt; allt enligt byggnadens konst...